Lãi đậm từ tỷ giá cứu Viettel Global thoát lỗ trong 6 tháng 2017

Nguyên Minh

11:17 27/09/2017

BizLIVE - Báo cáo tài chính bán niên Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) cho thấy lợi nhuận đột biến đạt được trong nửa đầu năm 2017 nhờ công lao lớn của doanh thu hoạt động tài chính. 

Lãi đậm từ tỷ giá cứu Viettel Global thoát lỗ trong 6 tháng 2017

Ảnh minh họa.

Xét về mảng kinh doanh cốt lõi, doanh thu thuần quý II/2017 tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.696 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn 1.056 tỷ đồng, tăng 65%. 
Tuy nhiên đáng lưu ý, các loại chi phí khác của Viettel Global cũng đồng loạt tăng. Chi phí tài chính tăng 12% lên tới 1.256 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 55% và 83% lên 427 tỷ đồng và 620 tỷ đồng. 
Giả sử nếu không có khoản tiền từ doanh thu hoạt động tài chính, Viettel Global sẽ tiếp tục "điệp khúc" lỗ trong quý II năm nay cũng như 6 tháng đầu năm. Riêng lợi nhuận gộp cũng không thể gánh đỡ nổi chi phí tài chính của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính lên tới 1.923 tỷ đồng, Viettel Global đã thay đổi tình hình, biến từ lỗ thành lãi với lợi nhuận sau thuế quý II đạt 543 tỷ, lợi nhuận 6 tháng đạt 351 tỷ, trong khi nửa đầu 2016 còn lỗ tới 2.112 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 2.332 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán.
Được biết, gần 2.000 tỷ doanh thu tài chính trên chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại các thị trường Movitel, Cameroon và Natcom. 
Chi phí tài chính ở mức cao cũng do Viettel đã phân bổ khoản 1.129 tiền lỗ chênh lệch tỷ giá có gốc ngoại tệ tại các công ty con có dự án đầu tư nước ngoài vào khoản mục này.
Danh sách chủ nợ của Viettel Global khá dài với tổng vay nợ ngắn hạn là 13.003 tỷ đồng và số vay dài hạn phải trả sau 12 tháng là 7.874 tỷ đồng. 
 Chi tiết vay nợ tài chính ngắn hạn của Viettel Global
  Chi tiết vay nợ tài chính dài hạn của Viettel Global

NGUYÊN MINH