BizLIVE -

Giá vốn hàng bán giảm cùng với khoản doanh thu tài chính tăng đột biến lên 1.552 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn góp khiến lợi nhuận trước thuế của Gemadept tăng 4,6 lần cùng kỳ lên 1.994 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 94% kế hoạch năm.

Lãi 9 tháng tăng mạnh nhờ bán vốn, Gemadept tiến sát mục tiêu lợi nhuận năm
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Gemadept (mã GMD) ghi nhận 699 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 28,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp đạt gần 274 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2017.

Doanh thu tài chính tăng khoảng 1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính trong kỳ tăng 56% lên 30,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm lần lượt 68% và 3,5% so với quý III năm trước.

Trong kỳ, bênh cạnh khoản lãi từ hoạt động liên doanh liên kết vẫn ghi nhận gần 30 tỷ đồng, Gemadept cũng thu về 11,4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác trong khi cùng kỳ lỗ khác gần 16,5 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý III tăng 19% lên 173 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 146 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần Gemadept đạt 1.998 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm cùng với khoản doanh thu tài chính tăng đột biến lên 1.552 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn góp giúp Gemadept đạt 1.994 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lãi ròng thu về 1.727 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 1.675 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.684 tỷ đồng.

Năm 2018, Gemadept đặt kế hoạch đạt doanh thu 2.405 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2017 do không còn hạch toán doanh thu từ 2 công ty con trong lĩnh vực logistics. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.130 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017. Như vậy, Gemadept đã hoàn thành được 83% mục tiêu doanh thu và 94% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Gemadept đã giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm xuống 10.050 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 86% tổng tài sản chủ yếu là tài sản cố định với 3.493 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 2.646 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 1.634 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức 3.666 tỷ đồng, tương đương 36% tổng tài sản trong đó nợ vay tài chính lên đến 2.436 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, Gemadept đã chi ra gần 86 tỷ đồng chi trả lãi vay. Ngoài ra, Gemadept cũng tích lũy được gần 365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 1.942 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ