BizLIVE - Theo Kiểm toán nhà nước, 11 năm Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường chưa từng nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước với số tiền tính đến hết năm 2018 là 25,7 tỷ đồng.
Kiểm toán nhà nước: Xây dựng Xuân Trường chây ỳ nộp tiền thuê đất, “bận xây chùa” không chấp hành kiểm tra thuế
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường được biết đến với nhiều dự án tâm linh quy mô lớn do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ.

Kiểm toán Nhà nước trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình đã chỉ ra những thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý các khoản thu từ đất, đề cập trực tiếp đến những vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường, doanh nghiệp được biết đến với nhiều dự án tâm linh quy mô lớn do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ.

Theo đó, báo cáo cho biết, liên quan đến công tác thanh tra, kiểm toán thuế, có 3/63 doanh nghiệp chưa chấp hành việc kiểm tra, đối chiếu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước trong đó, doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường có văn bản xin hoãn không kiểm tra, đối chiếu do bận tổ chức Lễ hội Vesak Liên hợp quốc.

Về việc quản lý các khoản thu từ đất, phí lệ phí, báo cáo kiểm toán cho biết, năm 2018 thu phí, lệ phí cân đối ngân sách 128,3 tỷ đồng, vượt 40% so với dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao, 99% so với số thực hiện năm 2017. Các khoản thu từ đất 2.904 tỷ đồng gồm tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 125,8 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 2.764 tỷ đồng và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14,3 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán cho biết, công tác quản lý các khoản thu từ đất còn một số thiếu sót, bất cập. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh ký 4 hợp đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm với tổng diện tích 2.912.354,6m2 để đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch Tràng An, thời hạn cho thuê 70 năm, đơn giá thuê theo các quyết định của Sở Tài chính. Mặc dù, Chi cục Thuế huyện Hoa Lư đã nhiều lần làm việc, đôn đốc và yêu cầu Doanh nghiệp nộp tiền thuê đất vào Ngân sách nhà nước kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tuy nhiên, từ thời điểm UBND tỉnh cho thuê đất năm 2007 đến nay Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường chưa thực hiện nộp tiền thuê đất vào Ngân sách nhà nước, tổng số tiền thuê đất phải nộp tính đến hết năm 2018 cơ quan thuế xác định là 25,7 tỷ đồng trong đó tiền thuê đất là 15,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp là 10,1 tỷ đồng.

Trong khi đó Chi cục Thuế huyện Hoa Lư chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC; Cục Thuế không thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất khi đến kỳ điều chỉnh vào năm 2017 theo quy định.

Kiểm toán nhà nước cho rằng trách nhiệm thuộc về Chi cục Thuế huyện Hoa Lư trong việc không thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; Cục Thuế trong việc không điều chỉnh đơn giá theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, kiểm toán đã nhiều lần đưa Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thuế nhưng đơn vị bằng nhiều lý do như năm 2014 do bận đang thi công nhiều công trình, năm 2015 vì lý do bận xây chùa ở Hoàng Sa, Trường Sa; năm 2018, 2019 vì các lý do đang xây dựng quần thể chùa Tam Chúc phục vụ Đại lễ Phật đản… đã không chấp hành.

Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần kiến nghị tại các Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương các năm về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường nhưng địa phương không tổ chức thực hiện.

“Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vi phạm kéo dài của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường”, báo cáo cho biết và chỉ ra các vi phạm như Báo cáo kiểm toán năm 2013: “Từ 205 đến 2012 Cục Thuế không thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường”, “từ năm 2010 đến 2012 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường không nộp báo cáo tài chính”, “triển khai thực hiện ngay việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và chứng từ thu các khoản phí, lệ phí tại Khu du lịch hang động Tràng An và khu núi của chùa Bái Đính theo đúng quy định dẫn đến Cục thuế phải ấn định hơn 5,8 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán năm 2015: “Tình hình thanh toán tạm ứng và hoàn ứng kế hoạch vốn cho thấy các dự án do Doanh nghiệp Xuân Trường thi công có nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán vốn đầu tư chưa chấp hành đúng quy định của nhà nước”.

Báo cáo kiểm toán năm 2018 “Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường không nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2014 đến 2017 theo quy định”. 

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế huyện Hoa Lư tăng khoản nợ đọng hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với việc không áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định đối với việc doanh nghiệp này chây ỳ không nộp tiền thuê đất.

BẢO VY