BizLIVE - Ngành hàng lạnh của KIDO có sự tăng trưởng mạnh mẽ 28,9% trong quý II đã giúp cho KDC có lợi nhuận trước thuế 153 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
KIDO: Nhờ sự tăng trưởng mạnh ngành lạnh, 6 tháng hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận

Theo tin từ CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC), 6 tháng đầu năm, KIDO đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ ngành lạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần Quý II/2019 đạt 1.674 tỷ đồng, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là do doanh thu ngành dầu giảm. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 3.225 tỷ đồng, giảm 14,4% so với 6 tháng đầu 2018.
KDC cho biết, doanh thu trong kỳ sụt giảm do sự cạnh tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra giữa các công ty tại phân khúc dầu phổ thông và dầu xá ảnh hưởng bởi giá dầu sụt giảm.
Lợi nhuận gộp Quý II tăng 19,2% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh mẽ lên 28,9% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do các nhóm sản phẩm có lợi nhuận gộp cao đều tăng trưởng như nhóm sản phẩm ngành kem; nhóm sản phẩm dầu ăn phân khúc cao trung cấp và chuyên biệt; nhóm sản phẩm margarine.
Trong Quý II, lợi nhuận gộp tăng 9,7% đã bù đắp phần nào chi phí hoạt động (tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2018). Đồng thời hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện khi tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) cải thiện từ âm 0,7% lên 2,8% trong Quý II/2019.
Lũy kế 6 tháng lợi nhuận gộp đạt gần 802 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3%. Lợi nhuận thuần đạt gần 146 tỷ đồng, tăng 113,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đồng nghĩa, ngoài lợi nhuận đến từ đầu tư tài chính, lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi của KIDO đã tăng mạnh.
Lợi nhuận trước thuế cho 6 tháng đầu năm 2019 đạt 153 tỷ đồng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, Quý II đóng góp hơn 91 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 129,5%.

Năm 2019, KDC đặt kế hoạch 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy 6 tháng đầu năm, KDC đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. 

HỒNG QUÂN