BizLIVE -

Sau phát hành 38,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Hoa Sen dự kiến sẽ tăng từ 3.848 tỷ đồng lên mức 4.233 tỷ đồng.

Không hoàn thành kế hoạch, Hoa Sen chuẩn bị trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2017 - 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được chia thêm 10 cổ phiếu mới phát hành.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 4 và thời gian hoàn thành việc chi trả dự kiến trước ngày 30/6. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018 theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán.

Tính đến hết 30/09, Hoa Sen đã tích lũy được 1.055 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 152 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với 384,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng khối lượng Hoa Sen dự kiến phát hành là gần 38,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá gần 385 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Hoa Sen dự kiến sẽ tăng từ 3.848 tỷ đồng lên mức 4.233 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh niên độ 2017 - 2018, Hoa Sen ghi nhận 34.441 tỷ đồng doanh thu, tăng 31,7% so vứi niên độ trước. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ cũng tăng mạnh khiến biên lãi gộp co lại còn 11,5%, lợi nhuận gộp cũng theo đó giảm gần 10% xuống còn 3.977 tỷ đồng.

Trong khi đó, các chi phí phát sinh trong niên độ vừa qua đều tăng mạnh. Kết quả, Hoa Sen báo lãi sau thuế 409 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với niên độ trước và là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Kết quả đạt được này còn kém rất xa mục tiêu đạt 1.650 tỷ đồng lãi sau thuế đề ra trước đó.

Trong niên độ tài chính 2018 - 2019, Hoa Sen đặt mục tiêu đạt 31.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn dò đáy quanh mức 5.000 – 6.000 đồng/cổ phiếu, HSG bật tăng khá mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Hiện cổ phiếu HSG đang giao dịch quanh mức 9.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 40% so với thời điểm đầu năm 2019.

THANH HÀ