BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 2.491 tỷ đồng, vượt 10% mục tiêu cả năm 2019.

Không còn khoản lỗ chênh lệch tỷ giá, PV Power báo lãi quý III tăng hơn 4 lần
Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, trong kỳ doanh thu thuần của PV Power tăng 14% lên 7.924 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng 21% lên mức 1.193 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 15%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong kỳ của PV Power được tiết giảm mạnh 64% xuống 284 tỷ đồng nhờ giảm lãi vay đồng thời lãi tỷ giá trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ chênh lệch tỷ giá lên đến 398 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, PV Power báo lãi sau thuế 793 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần quý III/2018.

Trong kỳ, một số công ty con của PV Power cũng hoạt động hiệu quả hơn trong quý III như Thủy điện Đakđrinh giảm lỗ từ 58 tỷ về lỗ 6 tỷ, Điện lực dầu khí Bắc Kạn chuyển từ lỗ 187 triệu sang lãi 62 triệu đồng, Điện lực Nhơn Trạch 2 có lãi 162 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ…

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận 26.239 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 2.491 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (không có số liệu so sánh do doanh nghiệp mới chuyển đổi sang CTCP). Với kết quả đạt được, PV Power đã vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của PV Power vượt hơn 60.000 tỷ đồng trong đó tài sản cố định chiếm hơn 63%. Lượng tiền và tiền gửi cao gấp đôi thời điểm đầu năm lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính ít biến động với số dư cuối kỳ hơn 19.500 tỷ đồng và đang có xu hướng chuyển dịch sang nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, công ty đã tích lũy được 3.050 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

THANH HÀ