BizLIVE -

Nếu phát hành thành công 2,4 triệu cổ phiếu thưởng, Thủy sản Mekong sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 123 tỷ đồng, qua đó khắc phục vấn đề vốn điều lệ giảm dưới mức 120 tỷ đồng.

Kế hoạch 2019 đi lùi, Thủy sản Mekong sắp tăng vốn lên hơn 123 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Thủy sản Mekong (mã AAM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Cụ thể, năm 2019, Thủy sản Mekong đặt mục tiêu đạt 220 tỷ đồng doanh thu, tương đương 97,5% thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, chỉ bằng 67% số lãi thu được năm 2018. Cổ tức phấn đấu 6%.

Về kết quả kinh doanh đạt được năm 2018 vừa qua, Thủy sản Mekong tạo ra 225,6 tỷ đồng doanh thu, vượt 2,55% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 9,6 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần mục tiêu đề ra.

Với kết quả đạt được, Thủy sản Mekong đã trích 10% lợi nhuận sau thuế giành cho quỹ khen thưởng và phúc lợi, 5% chi cổ tức đợt 1/2018. Dự kiến, ngày 22/03 tới đây, Thủy sản Mekong sẽ tiếp tục chi khoảng 2,4 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2018 cho cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 22/02 trước đó.

Đáng chú ý, Trong tờ trình ĐHĐCĐ lần này, Thủy sản Mekong có lên phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới).

Thủy sản Mekong đã phát hành hơn 9,9 triệu cổ phiếu trong đó có 1,9 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền. Như vậy, với hơn 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy sản Mekong sẽ phát hành thêm 2,4 triệu cổ phiếu mới với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 24 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2018. Theo báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán, con số này đã vượt hơn 117 tỷ đồng.

Sau phát hành, Thủy sản Mekong sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 123 tỷ đồng, qua đó khắc phục vấn đề vốn điều lệ giảm dưới mức 120 tỷ đồng. Do đó, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã cho phép cổ phiếu AAM được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 07/03 tới đây.

THANH HÀ