BizLIVE -
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) vừa thông báo hủy nghị quyết HĐQT số 0111/2016/KBC/NQ-HĐQT ngày 1/11/2016 liên quan đến việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
KBC quyết định dừng phát hành trái phiếu chuyển đổi
Ảnh minh họa.
Trước đó, vào ngày 1/11/2016, HĐQT đã thống nhất triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi tối thiểu là 17.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, KBC cho biết ngay sau đó HĐQT đã tiếp nhận nhiều ý kiến của cổ đông và tiếp thu ý kiến cổ đông huỷ Nghị quyết này. Đồng thời, do tình hình kinh doanh được cải thiện nên KBC đã cân đối được nguồn vốn để đầu tư cho các dự án. Vì vậy, doanh nghiệp này đã quyết định hủy việc phát hành trái phiếu trên.
Tính đến thời điểm hiện tại, KBC đã trả được 623 tỷ đồng tiền gốc, giảm 26% so với dư nợ vay đầu năm. Dư nợ gốc vay các tổ chức tín dụng hiện nay của Tổng công ty là 1.982 tỷ đồng, riêng công ty mẹ dư nợ gốc hiện tại còn 989 tỷ đồng, trong đó số nợ mới phát sinh trong năm là 93 tỷ đồng (cho KCN Quế Võ và KCN Tràng Duệ).
Ban đầu, theo kế hoạch đề ra đầu năm 2016, KBC sẽ phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, sau đó, HĐQT đã quyết định và được ĐHĐCĐ thông qua thay vì phát hành cổ phiếu, KBC dự kiến chuyển 70 triệu cổ phiếu sang phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.200 tỷ đồng. Việc phát hành 50 triệu cổ phiếu còn lại được giữ nguyên.
Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, KBC thu về 1.566,9 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 33,1 % so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 627,7 tỷ đồng tăng trưởng 75% so với cùng kỳ. Với kết quả này, sau 9 tháng KBC đã đạt kế hoạch lợi nhuận cả năm theo phương án “Khả quan” - 630 tỷ đồng.
Theo KBC, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm đều đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. HĐQT kỳ vọng KBC có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Phương án “Tích cực” 850 tỷ đồng. Nguyên nhân do tính đến thời điểm hiện tại, riêng doanh thu phát sinh trong năm 2016 chưa ghi nhận của KBC ước tính đạt 600 tỷ đồng, chưa bao gồm những hợp đồng đang đàm phán. Doanh nghiệp này khẳng định khoản doanh thu này sẽ được ghi nhận vào quý IV/2016 và quý I/2017.

LINH LINH