BizLIVE - KBC cho biết, nguyên nhân tăng trưởng kết quả kinh doanh trong quý II là do các hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng trưởng tốt, tập trung ở KCN Tràng Duệ, KCN Quế Võ, KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu.
KBC: Quý II/2016 lãi hơn 312 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC), trong quý II/2016, KBC đã ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 667,1 tỷ đồng, tăng 551% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu của cả công ty đạt 1.113,4 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế quý II/2016 của KBC đạt 312,43 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 297,3 tỷ đồng, tăng 215,3% so với cùng kỳ. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 419,9 tỷ đồng tăng 67% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt 392,19 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.
KBC cho biết, nguyên nhân tăng trưởng kết quả kinh doanh trong quý II là do các hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng trưởng tốt, tập trung ở KCN Tràng Duệ, KCN Quế Võ, KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu.

TRẦN THÚY