BizLIVE - Trong kỳ, KBC chỉ ghi nhận 10,6 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm tới 94% do không còn khoản lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.
KBC: Lợi nhuận quý IV/2016 lao dốc vì không còn doanh thu tài chính
Ảnh minh họa.
Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 với doanh thu thuần 405,5 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 115% khiến lãi gộp thu về chỉ đạt 186,6 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, KBC chỉ ghi nhận 10,6 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm tới 94% do không còn khoản lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính (quý IV/2015, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Sài Gòn Bình Định).
Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng mạnh từ mức hơn 800 triệu đồng lên hơn 35 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến, ở mức lần lượt 166,7% và 58,9%.
Theo đó, kết thúc quý IV/2016, KBC chỉ đạt 84,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh 65% so với cùng kỳ 2015. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 38 tỷ đồng, giảm 85,2%.
Lũy kế năm 2016, KBC ghi nhận doanh thu 1.972 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận sau thuế 712,3 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015.
Tuy nhiên, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 558 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,8% so với cùng kỳ.
Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản của KBC ở mức hơn 14.657 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 295 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,6%, lên hơn 4.424 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm nhẹ, còn 8.244 tỷ đồng, chiếm 56,2% tổng tài sản.
Nợ phải trả của doanh nghiệp hiện ở mức 6.035 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,7 lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp ở mức hơn 2.320 tỷ đồng.
Hồi giữa tháng 12/2016, HĐQT KBC đã thông qua kế hoạch mua cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ.
Theo đó, KBC có thể sử dụng tối đa 475 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua cổ phiếu quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
Theo kế hoạch, trong đợt 1, KBC sẽ mua cổ phiếu quỹ với tổng giá trị mua lại tối đa là 200 tỷ đồng. Mục đích mua lại để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin nào về đợt mua cổ phiếu được công ty công bố.

TRẦN THÚY