BizLIVE - Tuy lợi nhuận chung tăng nhưng KBC vẫn đang chịu lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
KBC lợi nhuận quý III tăng 95% nhờ giá vốn giảm
Ảnh phối cảnh dự án Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát của KBC

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo báo cáo này, doanh thu thuần quý III của KBC đạt 453,6 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm mạnh 61% đã kéo lợi nhuận gộp quý III/2016 lên 309,23 tỷ đồng, tăng 98% cùng kỳ.

Quý này, KBC lỗ gần 9,2 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ 2015 vẫn lãi hơn 2,1 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, KBC đạt lợi nhuận trước thuế 262,82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 207,81 tỷ đồng, tăng lần lượt 107% và 95% so quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng năm 2016, KBC đạt doanh thu thuần 1.567 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu của KBC tăng chủ yếu nhờ doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tăng trưởng.

Tuy nhiên, công ty tiếp tục gánh khoản lỗ gần 1,2 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 3,6 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hiện KBC có 4 công ty liên kết nhưng chỉ có 1 công ty mang lại lợi nhuận cho KBC là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 777,87 tỷ đồng, tăng 89,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 627,76 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.107 đồng/cổ phiếu, tăng so với mức 767 đồng/cổ phiếu cùng kỳ năm 2015.

Tính đến 30/9/2016, KBC có hơn 2.301,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng 29% so với cuối 2015. Tổng tài sản của công ty cùng tăng hơn 1.000 tỷ đồng, lên 14.678,7 tỷ đồng.

Cuối quý III, KBC vẫn ghi nhận tồn kho hàng tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang tại các dự án khu công nghiệp và khu đô thị, trong đó, lớn nhất là tại 2 dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát 3.409,2 tỷ đồng và dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung 2.547,1 tỷ đồng. Khoản mục này hầu như không biến động so với thời điểm cuối 2015.

VÂN HẠ