BizLIVE -

Mặc dù doanh thu giảm tới gần 93% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của KBC chỉ giảm nhẹ 13% nhờ việc bán cổ phần tại Công ty Phát triển khách sạn Hoa Sen.

KBC: Lợi nhuận quý II được cứu nhờ “bán con” phút chót
Ảnh minh họa.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần chỉ đạt 49 tỷ đồng, giảm mạnh tới 92,7% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng cũng giảm 87,5% khiến lợi nhuận gộp thu về còn gần 19 tỷ đồng, giảm 95,6% so với cùng kỳ.
Dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của doanh nghiệp lại tăng đột biến, đạt tới gần 373 tỷ đồng so với mức chỉ 8 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong kỳ, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen cho CTCP Đầu tư Mặt Trời Mọc với giá 1.854 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ký ngày 20/6/2017.
Trong khi đó, các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động.
Theo đó, kết thúc quý II/2017, KBC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 330 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 232 tỷ đồng, giảm 25,5%.
Luỹ kế 6 tháng, KBC đạt doanh thu thuần 484 tỷ đồng, giảm 56,5% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 413 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ.
Năm 2017, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 850 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 17,3% kế hoạch doanh thu nhưng đã đạt 48,6% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của KBC đạt 14.365 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 255 tỷ đồng, giảm 13,6% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 3,7%, còn 4.221 tỷ đồng, hàng tồn kho quanh mức 8.217 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 61,3%, vay ngắn hạn giảm 57,2%, còn 369 tỷ đồng trong khi vay dài hạn tăng 38,9%, lên 1.533 tỷ đồng.

TRẦN THÚY