BizLIVE -

Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ là hai nhà máy đạm lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, cung cấp lượng phân đạm chủ yếu cho cả nước.

Nhu cầu phân đạm hàng năm của Việt Nam khoảng 2 triệu tấn. Trước đây phải nhập khẩu hoàn toàn nhưng đến nay cả nước đã có 4 nhà máy sản xuất phân đạm với tổng công suất tương đương 2,6 triệu tấn/năm.

Trong đó, hai nhà máy có công suất lớn nhất là Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau với công suất tương đương là 800.000 tấn/năm. 

Ngày 11/12 tới đây, Đạm Cà Mau sẽ chính thức IPO trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, tiếp bước Đạm Phú Mỹ trở thành công ty cổ phần. 

NGUYÊN MINH