BizLIVE -

Nhiều cổ phiếu đã tăng trưởng nhanh chóng để lọt vào rổ cổ phiếu có thị giá trên 100.000 đồng/cổ phần.

NGUYÊN MINH