BizLIVE - Ngày 02/10/2015, CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (mã IJC) vừa công bố ước tính kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
IJC ước tính chỉ hoàn thành 46% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
ĐHĐCĐ thường niên của IJC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với mục tiêu doanh thu 1.240 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng.
Tuy nhiên theo ước tính của IJC, doanh thu cả năm 2015 sẽ chỉ đạt 781 tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 117 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 46% kế hoạch để ra.
Dù dự tính không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, IJC vẫn lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 4%/vốn điều lệ.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả kinh doanh của IJC cũng khá ảm đạm khi doanh thu chỉ đạt 329 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng ghi nhận 59 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch đề ra.
HĐQT của IJC cũng thống nhất việc đầu tư Khu nhà ở Công nhân KCN VSIP II Mở rộng. Theo dự kiến, tổng mức đầu tư dự án là 107 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 7 năm từ 09/2015 đến 09/2021.
Doanh thu dự kiến của dự án là 138 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của dự án là 22,4 tỷ đồng.

LÊ HẢI