BizLIVE - Sau khi thực hiện, vốn điều lệ của IJC sẽ giảm xuống 1.350 tỷ đồng.
IJC sắp chi ra gần 1.390 tỷ để hoàn trả cho cổ đông
CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (mã IJC) vừa công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp. 
Theo đó, doanh nghiệp sẽ hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp. 
Giá trị hoàn trả là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn thực hiện lấy từ vốn chuyển nhượng từ các tài sản của công ty. 
Dự kiến IJC sẽ bỏ ra 1.370 tỷ đồng hoàn trả cho cổ đông đợt này. Sau khi thực hiện, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ giảm từ 2.741 tỷ đồng xuống còn 1.370 tỷ đồng. 
Việc hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do VSD thực hiện. 
Thời gian thực hiện vào quý IV/2016. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu IJC sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu. 
IJC cũng lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu quỹ để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ mua lại tối thiểu hơn 2 triệu cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ) và huỷ sau khi mua để giảm vốn. 
Khoảng giá mua cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm mua. Thời gian thực hiện vào quý IV/2016.
Chốt phiên giao dịch ngày 18/10, giá IJC đứng lại ở mức 8.500 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, IJC sẽ bỏ ra hơn 1.387 tỷ đồng để giảm vốn điều lệ doanh nghiệp.
Sau khi lấy ý kiến cổ đông, 100% cổ đông đã nhất trí với phương án IJC đưa ra.

BẢO VY