BizLIVE - Sản lượng tiêu thụ tháng 3/2021 của HSG ước đạt 214.036 tấn, doanh thu thuần ước đạt 4.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng.
HSG: Tháng 3 ước lãi sau thuế 501 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 3/2021. Theo đó, sản lượng tiêu thụ tháng 3/2021 ước đạt 214.036 tấn, doanh thu thuần ước đạt 4.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế quý 2 năm tài chính 2020 - 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021) doanh thu HSG ước đạt 10.841 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 834 tỷ đồng.

NĐTC 2020 – 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

HSG đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu: Sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đang phản ứng tích cực với thông tin kết quả kinh doanh với mức tăng hơn 5% (11h00) phiên 15/4 lên 31.500 đồng/cổ phiếu, tăng 8 lần kể từ đáy COVID-19 (tháng 3/2020).  

BẢO VY