BizLIVE - Luỹ kế niên độ tài chính 2018-2019, HSG đạt 28.034 tỷ đồng doanh thu, giảm 19% và 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 12% so với niên độ tài chính 2017-2018.
HSG giảm gần 4.650 tỷ đồng nợ vay, lãi 361 tỷ đồng, giảm 12% so với NĐTC 2017-2018

Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2018 – 2019 (từ 01/7/2019 đến 30/9/2019). Theo đó, doanh thu thuần HSG đạt được trong quý là 6.349 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 30% do đó, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 831 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Việc doanh thu thuần giảm nhưng lợi nhuận gộp tăng do HSG chủ động tái cơ cấu sản phẩm, tập trung vào những thị trường, mặt hàng có biên lợi nhuận cao, mức biên lợi nhuận gộp đã tăng từ mức 8,45% lên mức 13,09% so với cùng kỳ.

Các chi phí trong kỳ cũng giảm đáng kể, đáng chú ý nhất là chi phí tài chính giảm 43% còn gần 200 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm 49 tỷ đồng, tương đương 21%. Việc này xuất phát từ việc HSG đã giảm lượng hàng tồn kho làm giảm dư nợ vay ngân hàng dẫn đến giảm chi phí lãi vay. Hàng tồn kho so với đầu niên độ tài chính 2018-2019 đã giảm 2.192 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 10% còn 411 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm 10%, còn 136 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV niên độ tài chính 2018 – 2019 ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 84 tỷ đồng trong khi cùng kỳ -101 tỷ đồng.

Luỹ kế niên độ tài chính 2018-2019, HSG đạt 28.034 tỷ đồng doanh thu, giảm 19% và 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 12% so với niên độ tài chính 2017-2018.

Theo lý giải của HSG, nguyên nhân chính của việc sụt giảm này là do sản lượng bán hàng giảm. Cụ thể, trong niên độ tài chính 2018 - 2019, tổng sản lượng bán hàng của HSG đạt 1.489.200 tấn, giảm 20% so với niên độ tài chính 2017 - 2018. Thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu đều gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tại thị trường nội địa các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau do cung lớn hơn cầu. Trong khi đó thị trường xuất khẩu chịu tác động bởi xu hướng bảo hộ thương mại của các quốc giá trên thế giới.

Đồng thời, một nguyên nhân quan trọng khác là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm cho giá HRC giảm đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Trước đó, HSG đặt nhiệm vụ trọng tâm trong niên độ tài chính 2017-2018 là cân đối lại cơ cấu tài chính. Kết quả, dư nợ ngân hàng bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn vào cuối niên độ 2018 – 2019 là gần 9.700 tỷ đồng, đã giảm gần 4.650 tỷ đồng so với đầu niên độ tài chính.

Do đó, chỉ số nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ mức 2,78 lần xuống còn 1,77 lần. Dư nợ ngân hàng giảm cũng làm cho cơ cấu nợ/vốn chủ sở hữu của HSG cải thiện đáng kể từ mức 3,13 lần ở đầu niên độ giảm còn 2,13 lần ở cuối niên độ tài chính 2018 – 2019.

BẢO VY