BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.
HQC: Phó Chủ tịch HĐQT bị phạt 27,5 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương, địa chỉ: 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bà Phương bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Phương đã mua 3.000.000 cổ phiếu HQC từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016. Tuy nhiên, đến ngày 24/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch.

Trước đó, UBCKNN cũng xử phạt ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng Ban kiểm soát HQC với lý do tương tự.

BẢO NGỌC