Hơn 237.300 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

M.T

15:27 06/07/2015

Bộ Tài chính cho biết, tính đến 22/6/2015 đã có 237.358 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đạt 98%.

Hơn 237.300 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm nay, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời, ngành Tài chính đã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật cùng với các biện pháp về quản lý thuế, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ). Do đó, sẽ đạt và vượt được mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác hiện đại hóa quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được đẩy mạnh. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 5/2015, đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98% số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Và tính đến ngày 22/6/2015, đã có 237.358 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, đạt 54% chỉ tiêu giao cho các Cục Thuế.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan có nhiều bước chuyển mạnh mẽ cùng với việc thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. Đến nay, đã triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc.

Đồng thời, cùng với việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, đã lắp đặt 11 hệ thống máy soi container cho hầu hết các cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại các địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn; triển khai Cổng thanh toán điện tử thông qua việc kết nối trao đổi thông tin giữa Hệ thống CNTT Hải quan với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại (đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 22 ngân hàng với số thu chiếm hơn 63% số thu hải quan).

Theo ICTnews