BizLIVE -

Tính chung cả năm 2018, Vinaconex tạo ra 9.721 tỷ đồng doanh thu thuần và 636 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 10,4% và 61% so với năm trước.

Hoạt động tài chính giảm mạnh, Vinaconex báo lãi quý IV chỉ bằng 1/4 cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã VCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2018 với sự đi xuống rõ rệt trong các chỉ tiêu kinh doanh chính.

Theo đó, trong quý IV vừa qua, Vinaconex ghi nhận 3.341 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn dẫn đến biên lãi gộp co lại còn 13,4%, tương ứng lợi nhuận gộp ở mức 446,8 tỷ đồng, giảm 45% so với quý IV/2017.

Trong quý IV, Vinaconex ghi nhận gần 35 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái đồng thời tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ. Lợi nhuận khác thu về 49,5 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ khác 2,7 tỷ đồng quý IV năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính sụt giảm đáng kể với doanh thu tài chính trong kỳ giảm gần 90% xuống chỉ còn 84 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ giảm 20% xuống 70,6 tỷ đồng. Kết quả, Vinaconex thu vê 268 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ bằng 1/4 số lãi thu được quý IV/2017.

Tính chung cả năm 2018, Vinaconex tạo ra 9.721 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10,4% so với năm ngoái. Lãi ròng sau thuế thu được giảm 61% so với năm 2017 xuống còn 636 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 496 tỷ đồng, ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.122 đồng.

Tính tới thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Vinaconex đạt 20.083 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với đầu năm. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các khoản mục tiền và tương đương tiền cùng phải thu về cho vay dài hạn.

Nợ vay của Vinaconex ở mức 3.708 tỷ đồng, tương đương gần 20% tổng tài sản bao gồm 2.034 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 1.674 tỷ đồng nợ dài hạn. Ngoài ra, Vinaconex cũng tích lũy được 862 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 942 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 355 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 25/01 vừa qua, Hội đồng quản trị của Vinaconex cũng đã thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Số tiền Vinaconex dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 442 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến sẽ được chi trả vào ngày 27/02, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là ngày 15/02.

THANH HÀ