BizLIVE -

Doanh thu quý III giảm 10,8% đồng thời phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm mạnh từ 82,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 9,8 tỷ đồng trong quý này khiến lãi sau thuế của Nhựa Tiền Phong giảm 55% xuống còn 72,2 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính giảm mạnh, Nhựa Tiền Phong báo lãi quý III giảm hơn một nửa
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP), doanh thu thuần trong kỳ giảm gần 10,8% xuống mức 1.138 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 5% khiến biên lãi gộp giảm từ 33% xuống 28,4%. Lợi nhuận gộp thu về 323 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính tăng 34% so với cùng kỳ trong khi doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh từ 82,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 9,8 tỷ đồng trong quý này.

Dù các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm lần lượt 29% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong vẫn giảm 55% so với cùng kỳ xuống còn 72,2 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, Nhựa Tiền Phong tạo ra 3.209 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,6% đồng thời thu về 222 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu đạt 4.800 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy sau 9 tháng, Nhựa Tiền Phong đã thực hiện 66,8% chỉ tiêu doanh thu và 52,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Thời điểm 30/09, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong ở mức 4.483 tỷ đồng, ghi nhận tăng 221 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 51,7% chủ yếu là các khoản phải thu với 1.405 tỷ đồng và hàng tồn kho với 791 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Nhựa Tiền Phong bao gồm 245,9 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam và CTCP Bao bì Tiền Phong, 204,6 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị khác. Bên cạnh đó, Nhựa Tiền Phong cũng trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 1,3 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9, Nhựa Tiền Phong có 1.972 tỷ đồng nợ vay tài chính, nợ phải trả chiếm 52,2% tổng tài sản. Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong cũng tích lũy được hơn 427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ