BizLIVE - Lợi nhuận khác suy giảm mạnh do không còn khoản lãi do mua rẻ Hoàng Giang như cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận ròng quý này sụt giảm mạnh.
HHS: Quý I lãi ròng 54 tỷ, giảm mạnh 72% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016.

Theo đó trong quý I vừa rồi, HHS đạt 493,6 tỷ doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ 2015. Giá vốn hàng bán cũng giảm hơn 13% xuống mức 445,5 tỷ. Doanh thu giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp trong quý này chỉ còn hơn 48 tỷ, giảm mạnh so với con số 79,2 tỷ của cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 13,2 tỷ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay trong khi chi phí tài chính giảm tới 70% so với cùng kỳ xuống chỉ còn 0,6 tỷ. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 1,2 tỷ và 1,9 tỷ.

Trong quý I/2015, HHS ghi nhận khoản lãi 120 tỷ do mua rẻ Hoàng Giang giúp công ty đạt 191,5 tỷ lợi nhuận sau thuế. Do không còn khoản lợi nhuận khác này nên quý I năm nay HHS chỉ đạt 54 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm 72% so với cùng kỳ.

Năm 2016, HHS đặt chỉ tiêu 4.000 tỷ doanh thu và 398 tỷ lợi nhuận sau thuế. So với mục tiêu đề ra, công ty mới chỉ hoàn thành 12% kế hoạch về doanh thu và 14% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới hết quý I/2016, tổng tài sản của HHS là 3.254 tỷ, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương là gần 765 tỷ, một khoản tiền gửi ngắn hạn 830 tỷ, hàng tồn kho là 527,5 tỷ và đầu tư vào công ty liên doanh liên kết là 787 tỷ.

Nợ phải trả của HHS chỉ là 436 tỷ, chỉ chiếm hơn 13,3% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là các khoản phải trả và nộp ngắn hạn với 362 tỷ.

Giá cổ phiếu HHS hiện đang ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu (19/04), khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây là khoảng 1,87 triệu cổ phiếu/phiên.

HOÀNG LINH