BizLIVE -

Doanh thu thuần trong quý III của HBC vẫn tăng 11,5% lên 4.688 tỷ đồng tuy nhiên chi phí trong kỳ tăng cao khiến lãi sau thuế giảm 14,3% xuống còn 204 tỷ đồng.

HBC báo lãi ròng hơn 500 tỷ đồng sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III với 4.688 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng 20% lên 480,3 tỷ đồng với biên lãi gộp ở mức 10,2%.

Doanh thu tài chính của công ty giảm 20% còn 23,1 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng gần 18,9% lên mức 83,8 tỷ đồng (chi phí lãi vay trong kỳ lên đến 81,7 tỷ đồng). Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm gần 3 tỷ đồng so với quý III năm trước.

Chi phí bán hàng giảm không đáng kể trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh đến 88,4% đồng thời lợi nhuận khác ghi nhận giảm 28,1 tỷ đồng khiến HBC báo lợi nhuận trước thuế giảm 11,9% còn 267 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 204 tỷ đồng, giảm 14,3% so với số lãi quý III năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, dù doanh thu của HBC vẫn tăng 16,5% đạt 12.768 tỷ đồng. Tuy nhiên các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng trong khi lợi nhuận khác lại giảm mạnh đồng thời ghi nhận lỗ trong công ty liên doanh, liên kết, HBC báo lãi ròng sau thuế giảm 18,6% xuống 501,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 507,8 tỷ đồng.

Năm 2018, HBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, HBC đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, HBC vừa trúng thêm 3 gói thầu mới trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Thứ nhất là dự án xây dựng kết cấu, hoàn thiện và cơ điện dự án The Peak - Mid Town tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

Thứ hai là dự án thi công phần thô, hoàn thiện và hệ thống MEP dự án Swan City - East Saigon giai đoạn 1 (Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) do Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch (thuộc tập đoàn CFLD) làm chủ đầu tư.

Thứ ba là gói thầu Lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ và Thi công kết cấu Tường vây dự án Khách sạn cao cấp Four Seasons. Đây là dự án do Intimex Việt Nam làm chủ đầu tư và có tổng giá trị hợp đồng là 60 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của HBC đã tăng hơn 1.341 tỷ đồng lên 15.339 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh nhất với hơn 1.600 tỷ đồng lên mức 10.798 tỷ đồng trong đó đáng chú ý có 3.626 tỷ đồng phải thu khác hàng và 6.070 tỷ đồng phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Đến cuối kỳ, HBC đã trích hơn 366 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Tồn kho cũng tăng 680 tỷ đồng lên mức 1.874 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính tính đến hết tháng quý III của HBC lên đến 5.052 tỷ đồng chiếm gần 33% tổng tài sản với nợ ngắn hạn tăng 470 tỷ đồng lên 4.749 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn chỉ giảm 31 tỷ đồng xuống 303 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC cũng tích lũy được hơn 519 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ