BizLIVE - Năm 2019, Haxaco dự trình kế hoạch doanh thu thuần 5.600 tỷ đồng, tăng 14,7%; lợi nhuận sau thuế 121,8 tỷ đồng, tăng 15,5% so với thực hiện 2018.

HAXACO: Dự trình bán tối đa 10 triệu cổ phiếu, lựa chọn giá không thấp hơn mệnh giá

Ngày 23/03/2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018, HAX đạt hơn 4.882 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22,6%; lợi nhuận trước thuế 132 tỷ đồng, tăng 13,1%; lợi nhuận sau thuế 105,5 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2017. Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, tương đương HAX sẽ dùng hơn 52,5 tỷ đồng để chia trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.
Năm 2018 là năm đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua, Haxaco vươn lên dẫn đầu hệ thống đại lý Mercedes – Benz Việt Nam khi thị phần bán xe đạt 38%. Năm qua, Haxaco đã bán được 2.400 chiếc, dịch vụ sửa chữa đạt 22.520 lượt xe. 4 đại lý của Haxaco gồm Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Kim Giang và Võ Văn Kiệt đều là đại lý kinh doanh xuất sắc và bán nhiều xe nhất của năm trong bảng xếp hàng các đại lý của Mercedes – Benz Việt Nam.
Năm 2019, Haxaco trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 5.600 tỷ đồng, tăng 14,7%; lợi nhuận trước thuế 152,3 tỷ đồng, tăng 15,4%; lợi nhuận sau thuế 121,8 tỷ đồng, tăng 15,5% so với thực hiện 2018.
Năm nay, HAX dự kiến sẽ phát hành 1.740.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Ước tính HAX sẽ thu về 17,4 tỷ đồng từ đợt phát hành này, để bổ sung vốn lưu động.
Ngoài ra, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán thêm 10 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ lên hơn 450 tỷ đồng, giá phát hành lựa chọn mức giá bán phù hợp với điều kiện không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá). Vốn thu được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.
Đại hội đồng cổ đông của Haxaco cũng sẽ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

HỒNG QUÂN