Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ dùng 151,8 tỷ đồng mở rộng quỹ đất mới; 314,2 tỷ đồng để hợp tác đầu tư dự án Boutique Hotel, Center Point, Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn giai đoạn 1; đầu tư 80 tỷ đồng vào công ty Ascentro.
HAR: Phát hành thêm gần 54,6 triệu cổ phần
Ảnh minh họa.
Ngày 28/12/2014, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 lần 1 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (MCK: HAR) đã tiến hành thành công. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung phương án phát hành thêm 54.599.813 CP cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:1, với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện sau khi được UBCK thông qua, dự kiến quý I hoặc quý II/2015. 

HAR cho biết, giá chào bán 10.000 đồng/CP dược tính trên cơ sở chiết khấu 6,14% so với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 30/09/2014. 

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ phân bổ 151,8 tỷ đồng mở rộng quỹ đất mới; 314,2 tỷ đồng để hợp tác đầu tư với các đối tác khác trong dự án Boutique Hotel, Center Point, Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn giai đoạn 1; và đầu tư 80 tỷ đồng vào công ty Ascentro. 

Vốn điều lệ sau khi phát hành của HAR sẽ đạt mức gần 1.092 tỷ đồng. 

Mặc dù cổ đông băn khoăn về khả năng thành công của đợt chào bán lần này bởi mức giá giao dịch cổ phiếu HAR trên Sở hiện khoảng 8.500 đồng/CP, tuy nhiên, với cơ cấu cổ đông ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT của HAR nắm giữ đa số vốn điều lệ chắc chắn các quyết định liên quan đợt phát hành sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Bảo lớn nhất. 

Đươc biết, trước đó, ngày 28/08/2014, HAR đã hoàn tất việc chào bán gần 18,2 triệu CP ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên gần 546 tỷ đồng. 

Theo Infonet