BizLIVE -

CTCP MHC (mã MHC) sắp tổ chức ĐHĐCĐ để chọn đối tác chiến lược nắm giữ 65% cổ phần không thông qua chào mua công khai. Nhiều khả năng đối tác chiến lược được chọn chính là nhóm cổ đông lớn CTCP Chứng Khoán IB (mã VIX).

Hành trình thâu tóm MHC sắp đi đến hồi kết?

VIX tích cực gom cổ phiếu MHC

Trong vài tháng trở lại đây, CTCP Chứng khoán IB đã rất tích cực gom cổ phiếu MHC. Ở chiều ngược lại, một số cổ đông lớn của MHC đã thoái vốn khỏi doanh nghiệp này.
Ngày 16/07/2015, CTCP Chứng khoán IB đã mua thêm 2,9 triệu cổ phiếu MHC. Sau giao dịch, số cổ phiếu MHC mà công ty nắm giữ tăng từ 1,09 triệu lên 4,06 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Ngày 21/09/2015, CTCP Chứng khoán IB đã mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu MHC. Đáng chú ý trong phiên giao dịch này, cổ phiếu MHC có nhiều giao dịch thỏa thuận ở mức giá trần 18.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm này, CTCP Chứng khoán IB đã nắm giữ 5,27 triệu cổ phiếu MHC, tương đương tỷ lệ sở hữu 19,4%.

Ngày 28/09/2015, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư IB đã mua 650.000 cổ phiếu MHC, tương đương tỷ lệ 2,4% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Tổng cộng, nhóm cổ đông VIX bao gồm CTCP Chứng khoán IB và Quản lý Quỹ đầu tư IB đã sở hữu hơn 5,9 triệu cổ phiếu MHC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 21,8%. 

Theo hướng ngược lại, nhiều cổ đông lớn của MHC liên tục đăng ký và đã thoái toàn bộ vốn tại MHC. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán gần hết số cổ phiếu MHC mà quỹ này nắm giữ. Hồi đầu năm 2015, tổ chức này sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu MHC, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 18%.
Ông Nguyễn Quốc Việt, tại thời điểm đó là Phó chủ tịch HĐQT đã bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu MHC, tương đương tỷ lệ hơn 5% tổng số cổ phiếu lưu hành. 
Ngoài ra, CTCP Đầu tư MIC cũng đã bán toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu MHC mà quỹ này sở hữu, tương đương tỷ lệ 4,75% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Thay máu nhân sự cấp cao

Cùng khoảng thời gian tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông VIX, nhân sự cấp cao của MHC cũng đã có nhiều xáo trộn.

Mới đây, vào ngày 12/10/2015, MHC đã thông báo nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức thành viên HĐQT và miễn nhiệm ông Hoàng Duy Anh kể từ ngày 07/10/2015. 

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường được MHC tổ chức vào ngày 26/09/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT bao gồm ông Vũ Thành Trung, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Quốc Việt.

Thay vào đó, hai ông Đặng Tiến Thành và Phạm Văn Nguyên được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hai thành viên mới được bổ nhiệm đã được nhóm cổ đông VIX đề cử.

Về nhân sự ban kiểm soát, bà Đoàn Kim Dung, ông Thái Duy Đức và ông Nguyễn Việt Dũng bị miễn nhiệm. Trong khi đó, bà Lê Thị Huyền Trang, ông Đặng Xuân Quang, bà Nguyễn Thúy Nga được bầu để thay thế. Ông Đặng Xuân Quang sau đó được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu thất bại

Cũng tại Đại hội cổ đông bất thường, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của MHC đã không được ĐHĐCĐ thông qua.

Được biết, MHC trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cho cô đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 13,5 triệu cổ phiếu, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá được chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra MHC cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên tỷ lệ 5%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Công ty dự kiến sử dụng số vốn huy động được để đầu tư vào công ty con, các dự án Logistics và bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ chỉ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. MHC sẽ phát hành thêm 1,35 triệu cổ phiếu để thực hiện.

Trong khi đó, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bị phủ quyết với tỷ lệ không tán thành 99,86%. Lý do được đưa ra là công ty không còn thiếu vốn, việc phát hành thêm là không cần thiết.

Vừa qua, HĐQT của công ty cổ phần MHC đã thông qua nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 với thời gian dự kiến chậm nhất vào tháng 11/2015. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, MHC tổ chức liền hai ĐHĐCĐ bất thường.

Nội dung chính sẽ được đưa ra biểu quyết là việc chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai và các nội dung khác liên quan tới thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nhiều khả năng, nhóm cổ đông VIX sẽ rót tiền để sở hữu 65% tổng số cổ phiếu của MHC, qua đó dành lợi thế trong nhiều quyết định quan trọng của công ty này.

LÊ HẢI