BizLIVE - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 số tiền là 85 triệu đồng.
Hai công ty bị phạt 170 triệu đồng vì vi phạm hành chính
CTCP Vận tải ô tô số 2.
Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 (62 Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:
Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 không báo cáo UBCKNN theo quy định các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.
Tương tự, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ký ban hành Quyết định số 104/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 28 Hưng Phú (168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.
Tại thời điểm ngày 27/12/2006, Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã trở thành công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán (có vốn điều lệ thực góp trên 10 tỷ đồng và có trên 100 cổ đông).
Tuy nhiên, đến ngày 09/3/2017, Công ty mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho UBCKNN.

MINH TRANG