BizLIVE -

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa đưa ra quyết định về việc đưa cổ phiếu CTCP Nam Việt (mã NAV) và CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 05/04/2017 và ngày 31/03/2017. 

Hai cổ phiếu cùng bị HOSE đưa vào diện cảnh báo

Nguyên nhân được đưa ra đều do lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của NAV và SAV đều ở mức âm, cụ thể,

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của NAV là âm 12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là âm gần 12 tỷ đồng.

Đối với SAV, lợi nhuận sau thuế 2016 là 2,8 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 là âm 46,57 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, cổ phiếu SAV đã ở trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2014 và năm 2015 của doanh nghiệp lần lượt là âm gần 24 tỷ đồng và âm 25,3 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2015.

Do vậy, kể từ ngày 05/04/2017 và 31/03/2017, cổ phiếu NAV và SAV sẽ bị đưa vào diện cảnh báo.

Trong khoảng thời gian này, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã VOS) do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 lần lượt là âm gần 361,2 tỷ và âm gần 801 tỷ đồng.

NGỌC ĐỖ