HAGL: Năm 2017, mục tiêu doanh thu 6.335 tỷ, đóng góp chủ yếu từ “nhân tố” mới

Huyền Trâm

22:27 21/06/2017

BizLIVE - “Nhân tố” mới là mảng cây ăn quả dự kiến mang về 2.578 tỷ đồng, chiếm gần 78% doanh thu ngành trồng trọt (dự kiến là 3.323 tỷ) và chiếm gần 41% doanh thu cả năm đề ra (6335 tỷ)

HAGL: Năm 2017, mục tiêu doanh thu 6.335 tỷ, đóng góp chủ yếu từ “nhân tố” mới

Không phải bò mà trái cây mới là mảng mang về doanh thu lớn cho HAG trong năm 2017 này.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa thông báo trên HoSE Nghị quyết HĐQT về việc thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2017.

Theo đó, HĐQT của HAG thông qua doanh thu năm 2016 là 6.440 tỷ và lỗ sau thuễ là 1.503 tỷ, đã được kiểm toán bởi Ernst & Young.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, HAG dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ và 2.185 tỷ. Trong đó, cơ cấu doanh thu sẽ có thay đổi với nguồn thu chính đến từ ngành trồng trọt, chiếm tỷ lệ 52,45% cơ cấu doanh thu 2017.

Cụ thể, ngành trồng trọt sẽ gồm 2 mảng chính là cao su và cây ăn quả. Với cao su trong năm 2017 diện tích khai thác là 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ và lợi nhuận gộp 202 tỷ.

Với cây ăn quả, công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho công ty trong năm nay. Để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác.

Theo đó, chanh dây dự  kiến thu được hơn 56.000 tấn, mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ và lợi nhuận gộp 437 tỷ. Thanh long dự kiến thu được 17.000 tấn, mang về doanh thu khoảng 680 tỷ và lợi nhuận gộp 303 tỷ. Chuối dự kiến thu được 50.000 tấn, mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ, lợi nhuận gộp 354 tỷ.

Như vậy, “nhân tố” mới là mảng cây ăn quả dự kiến mang về 2.578 tỷ đồng, chiếm gần 78% doanh thu ngành trồng trọt (dự kiến là 3.323 tỷ) và chiếm gần 41% doanh thu cả năm đề ra (6335 tỷ).

Ngành chăn nuôi bò thịt, tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con bò trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ, chiếm tỷ lệ 19,57% doanh thu dự kiến và lợi nhuận gộp 124 tỷ.

Với ngành bất động sản, HAG sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê, phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến ngành mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ, chiếm tỷ lệ 18,03% cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp 607 tỷ.

Ngoài ra, HAG sẽ có doanh thu từ một số ngành khác gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 630 tỷ, chiếm tỷ lệ 9,95% cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp 158 tỷ.

Theo đó, HAG đề ra mục tiêu kết quả hoạt động kinh doanh với lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 552 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu năm 2017, ở mảng bất động sản tại Myanmar, HAG sẽ xây dựng giai đoạn 2 linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.

Với ngành nông nghiệp, HAG tiếp tục chăm sóc vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại trái cây khác; hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án mía đường cho tập đoàn Thành Thành Công.

Với ngành thủy điện, tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.

Tập đoàn cũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động hiệu quả như bệnh viện, khách sạn.

Nghị quyết của HĐQT HAG cũng nêu các vấn đề sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ tổ chức ngày 30/6 tới. Trong đó có nội dung HĐQT thống nhất trình đại hội thông qua việc ủy quyền HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại đại hội thường niên năm 2018.

Đồng thời HĐQT thống nhất trình đại hội thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc CTCP Đầu tư bất động sản An Phú và các công ty liên quan khác nhằm giảm các khoản nợ phải thu tại công ty. Ủy quyền cho HĐQT xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

Nghị quyết lần này cũng thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD tập đoàn; ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban kiểm soát. Theo đó, việc bầu bổ sung sẽ tiến hành tại đại hội sắp tới.

HUYỀN TRÂM