Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 205 triệu đồng

N.Mạnh

16:36 30/12/2016

BizLIVE - Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu cao nhất tại Hà Nội là 205 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 205 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố về tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017.
Theo đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 205 triệu đồng, và thấp nhất là 500.000 đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.
Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu:
Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch tại các doanh nghiệp này là 1.000.000 đồng/người, không tăng so với năm trước.
Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.
Trong khi đó, mức thưởng bình quân đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là 3,4 triệu đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước.
Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước:
Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 500.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 6.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.
Mức thưởng bình quân đối với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là 3.600.000 đồng/người, tăng 2,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 27.500.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước:
Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 550.000 đồng/người tăng 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.
Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là 3.700.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp FDI:
Mức thưởng bình quân đối với Tết Dương lịch là 550.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.
Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là 3.800.000 đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.
Phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Năm 2016, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã khắc phục được các khó khăn, trong năm 2016 đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 5% so với năm 2015.
"Về mức thưởng Tết, có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết dương lịch 2017 cho người lao động. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 2,1 %", ông Khánh cho biết.

N.MẠNH