BizLIVE -

Tính chung 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận 8.909 tỷ đồng doanh thu và 4.563 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 12% và 20% so với nửa đầu năm 2018.

Gửi ngân hàng hơn 28.000 tỷ đồng, Cảng hàng không (ACV) báo lãi giảm 19% quý II do chênh lệch tỷ giá
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với lợi nhuận sụt giảm đáng kể dù doanh thu vẫn tăng trưởng.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của ACV đạt 4.470 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 14% so với quý II/2018 lên mức 2.289 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 51%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm gần 45% xuống còn 447 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng đột biến từ 29 tỷ đồng lên 484 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 31% và 12% khiến ACV báo lãi sau thuế giảm 19% xuống 1.706 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận 8.909 tỷ đồng doanh thu và 4.563 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 12% và 20% so với nửa đầu năm 2018. Như vậy, ACV đã thực hiện 47% kế hoạch doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận.

Lãi ròng sau thuế thu về 3.703 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 3.697 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 1.569 đồng.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của ACV đã tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với đầu năm lên 58.729 tỷ đồng. Khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng tăng mạnh từ 23.730 tỷ đồng lên 28.372 tỷ đồng khiến số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn của ACV lên đến 29.193 tỷ đồng, chiếm 50% tổng tài sản.

Mặt khác, nợ vay tài chính của ACV cũng tăng mạnh trong kỳ lên 22.156 tỷ đồng trong đó dư nợ ngắn hạn tăng gần 3.300 tỷ đồng lên 7.158 tỷ đồng. Ngoài ra, ACV còn để dành được 4.344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 6.035 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ