BizLIVE - Ngày 2/10/2017, Công ty cổ phần Gemadept đã công bố hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding.
GMD hoàn tất chuyển nhượng 50,9% mảng logistics
Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2017 về việc tái cấu trúc công ty, thoái vốn cổ phần tại các công ty đầu tư, ngày 01/10/2017 Hội đồng quản trị GMD đã ra Nghị quyết về việc chuyển nhượng 50,9% phần vốn góp trong Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding. Bên nhận chuyển nhượng là CJ Logistics Corporation. Sau chuyển nhượng, GMD chỉ còn nắm 49,1% vốn góp tại hai công ty trên.
Theo GMD, việc chuyển nhượng các công ty thuộc lĩnh vực vận tải biển và Logistics này không bao gồm phần vốn góp của GMD tại các công ty như Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC), Công ty TNHH Tiếp vận “K” Line-Gemadept (KGL), Công ty TNHH Vận tải Liên Ước (YJC), Công ty TNHH OOCL Logistics (Việt Nam), Công ty TNHH ISS-Gemadept, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M, Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương.
Trước đó, ngày 27/09/2017, Hội đồng quản trị của GMD cũng đã ra nghị quyết về việc chuyển toàn bộ vốn góp tại Công ty Gemadept (Malaysia) SDN BHD cho Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding là công ty con do GMD sở hữu 100% vốn điều lệ.
Nguồn tin của BizLIVE tiết lộ, thương vụ CJ Logistics Corporation mua 51% vốn trong 2 công ty trên với giá 125 triệu USD, bằng với mức giá ước tính GMD đã tiết lộ cho cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

HỒNG QUÂN