BizLIVE - GIL cho biết, mục đích bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung vốn hoạt động. Năm nay, nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh doanh từ nguồn tự có khoảng 450 tỷ đồng.

Gilimex: Sẽ bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu

Hội đồng quản trị của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Gilimex (mã GIL) đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu quỹ GIL đang nắm giữ 38.680 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán ra 38.680 cổ phiếu. Giá bán không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
GIL cho biết, mục đích bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung vốn hoạt động. Thời gian dự kiến giao dịch sau ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch và GIL thực hiện xong nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Năm nay theo kế hoạch, ngân sách đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu cho đầu tư phát triển kinh doanh là 450 tỷ đồng, vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, trả lời chất vấn của cổ đông tại kỳ họp thường niên, lãnh đạo GIL cho biết, tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có hiện GIL đã có khoảng 180 tỷ đồng, thiểu khoảng 300 tỷ đồng và GIL sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 37%, phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
GIL đặt kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85 – 95 tỷ đồng; cổ tức kế hoạch 10% - 30%. Hiện sản phẩm của GIL xuất khẩu 100%, có khoảng 10 khách hàng trong đó có 2 khách hàng chiếm tỷ trọng 70% và công ty đang gia tăng khách hàng.

HỒNG QUÂN