BizLIVE -

Tính chung cả năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh cũng giảm 8% so với năm trước. Doanh nghiệp mới thực hiện 91% kế hoạch danh thu và 88% mục tiêu lợi nhuận.

Giá vốn tăng cao, Nhựa Bình Minh báo lãi quý IV giảm 25%
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) vừa mới công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2018 với lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý IV vừa qua, Nhựa Bình Minh ghi nhận 1.170 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, giá vốn lại tăng nhẹ khiến biên lãi gộp của Nhựa Bình Minh co lại đáng kể còn 19,5% tương ứng lợi nhuận gộp 228,8 tỷ đồng, giảm 19,2% so với quý IV năm ngoái.

Trong khi đó, hoạt động tài chính và các chi phí phát sinh trong kỳ không biến động quá nhiều. Kết quả, Nhựa Bình Minh báo lãi 87,5 tỷ đồng sau thuế, giảm tới 25% so với quý IV/2017.

Với các chỉ tiêu kinh doanh quý cuối cùng của năm đều sụt giảm so với cùng kỳ, Nhựa Bình Minh kết thúc năm 2018 với 3.920 tỷ đồng doanh thu, chỉ tăng 2,5% so với năm trước trong khi lợi nhuận sau thuế thu về giảm tới 8% xuống còn 428 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt mức 5.229 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi trước thuế, cổ tức phấn đấu 20% bằng tiền. Như vậy với kết quả đạt được, Nhựa Bình Minh đã thực hiện 91% kế hoạch doanh thu và 88% mục tiêu lợi nhuận.

Cuối tháng 12 vừa qua, Nhựa Bình Minh đã chi gần 123 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15% cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/12.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh biến động không đáng kể so với đầu năm ở mức 2.811 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 64% chủ yếu là các khoản phải thu (598 tỷ đồng), hàng tồn kho (567 tỷ đồng), tiền và các khoản tương đương tiền (412 tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ/tổng tài sản ở mức thấp chưa đến 13% trong đó nợ vay tài chính chỉ có 58,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Thời điểm kết thúc năm 2018, Nhựa Bình Minh tích lũy được 309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 1.280 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ