BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 506,4 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 3.985 đồng.

Giá vốn giảm mạnh, Thủy sản Nam Việt (ANV) báo lãi quý III tăng gần 34%
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 công bố mới đây, CTCP Nam Việt (Navico – mã ANV) ghi nhận 1.127 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn tăng không đáng kể khiến lợi nhuận gộp tăng mạnh 40,5% lên 236,6 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 21%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh 39,6% xuống 13,7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 20,8% xuống 16,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 54,5% và 24,7% so với cùng kỳ.

Kết quả, Navico báo lãi sau thuế 152,8 tỷ đồng, tăng 33,8% so với quý III năm ngoái. Kết quả này đẩy lãi ròng 9 tháng đầu năm lên 506,4 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng ở mức 3.985 đồng.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Navico đã thực hiện 62% kế hoạch doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Navico đã tăng gần 17% so với đầu năm lên hơn 4.000 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 63,5% trong đó chủ yếu là tồn kho, các khoản phải thu và đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngoài ra, công ty cũng tích lũy được 919 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 27,6 tỷ đồng cổ phiếu quỹ.

THANH HÀ