BizLIVE -

Giá khí đầu vào tăng cao khiến lợi nhuận gộp lãi ròng 9 tháng của DPM giảm 7% so với cùng kỳ xuống 560 tỷ đồng những vẫn vượt 51% kế hoạch lợi nhuận năm.

Giá khí đầu vào tăng cao khiến lãi 9 tháng Đạm Phú Mỹ giảm 7% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.193 tỷ đồng qua đó thu về 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12,5% so với quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu DPM đạt 7.057 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần tạo ra 6.976 tỷ đồng, tăng 7,9% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn với 16% khiến lợi nhuận gộp giảm 15,3% xuống còn 1.420 tỷ đồng. DPM cho biết giá khí nguyên liệu đầu vào trung bình trong 9 tháng đầu năm là 6,32 USD/MMBTU (đã gồm thuế VAT), tăng 28% so với cùng kỳ và cao hơn mức giá kế hoạch 29%.

Trong khi đó, nhờ tiếp tục tái cơ cấu cắt giảm mạnh chi phí, sau 9 tháng đầu năm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm lần lượt 27% và 18% so với cùng kỳ.

Kết quả, DPM thu về 560 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, giảm 7% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ty mẹ đạt 551 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.287 đồng.

DPM cho biết, Nhà máy Đạm Phú Mỹ hiện vận hành tối đa công suất, đạt sản lượng 650 ngàn tấn trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành 81% kế hoạch năm. Trong Quý III/2018, DPM đã chính thức vận hành thương mại Nhà máy NPK công nghệ hóa học với sản lượng sản xuất thương mại tới hết quý III đạt hơn 23 ngàn tấn.

Sản lượng kinh doanh Urea Phú Mỹ trong 9 tháng đầu năm đạt 642 ngàn tấn, hoàn thành 78% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng kinh doanh NH3 đạt hơn 37 ngàn tấn, tăng 138% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của DPM đã vượt mức 11.626 tỷ đồng, tăng 1.362 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, bên cạnh tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ lên tới 2.038 tỷ đồng, DPM cũng đang tồn kho 1.803 tỷ đồng trong đó gần 1.160 tỷ đồng hàng hóa, thành phẩm.

Nợ phải trả tương đương 29,9% tổng tài sản trong đó có 1.194 tỷ đồng là nợ vay tài chính (chủ yếu là vay dài hạn). Ngoài ra, DPM cũng tích lũy được hơn 554 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.497 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ