BizLIVE - CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) mới công bố thông tin xử lý vi phạm về thuế trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Dược Hậu Giang nói gì việc vi phạm về thuế hơn 30 tỷ đồng?
Hành vi vi phạm về thuế của công ty không mang tính cố ý vi phạm mà do lỗi hiểu sai về chính sách.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 2255 ngày 29/12/2017 của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế, kỳ thuế năm 2016, DHG có trách nhiệm nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp là hơn 30,73 tỷ đồng.

Trong đó, số thuế qua thanh tra phát hiện tăng hơn 24,42 tỷ đồng, gồm hơn 24,4 tỷ thuế TNDN và gần 22 triệu thuế GTGT. Phạt việc khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 2,1 triệu đồng. Phạt việc khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là gần 4,9 tỷ. Tiền chậm nộp thuế là hơn 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty đã nộp 60 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngày 11/12, trước khi cơ quan thuế có quyết định chính thức.

Theo công văn của Tổng Cục thuế gửi công ty để báo cáo HoSE, thông tin về việc xác nhận hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp của DHG là loại vi phạm thường gặp đối với các doanh nghiệp trên cả nước do nhầm lẫn số học, sót số liệu, cập nhật chính sách chưa kịp thời… hành vi vi phạm của công ty không mang tính cố ý vi phạm mà do lỗi hiểu sai về chính sách.

DANH PHÚ