BizLIVE -

Dược Hà Tây cũng lên kế hoạch phát hành thêm 1,88 triệu cổ phiếu tăng vốn và 398.500 cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP.

Dược Hà Tây lên kế hoạch lãi đi ngang, dự kiến cổ tức 20% cho năm 2019
Ảnh minh họa.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 dự kiến diễn ra ngày 21/03 sắp tới.

Vượt chỉ tiêu năm 2018, lên kế hoạch lãi đi ngang năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Dược Hà Tây ghi nhận sự tăng trưởng, các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch. Theo đó, doanh thu của Dược Hà Tây tạo ra 1.674 tỷ đồng, cao hơn 7% so kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng vượt 12% so với mục tiêu đề ra, đạt gần 102 tỷ đồng.

Năm 2019, Dược Hà Tây định hướng mở rộng, phát triển thị trường bán lẻ tại các khu vực phía Nam: TP.HCM, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên,… xây dựng danh mục mặt hàng chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu có ít nhất 30 sản phẩm có tổng doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý III/2019, Dược Hà Tây sẽ đầu tư, mua sắm thiết bị cho các nhà xưởng sản xuất như hệ thống chiết rót, đóng gói tự động phân xưởng thuốc ống, chuẩn bị tái kiểm tra GSP,…

Năm 2019, Dược Hà Tây đặt mục tiêu 1.700 tỷ đồng (trong đó doanh thu nhập khẩu ủy thác là 822 tỷ đồng), 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức dự kiến là 20%.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Dược Hà Tây sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:01 và phương án phát hành 398.500 cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Dược Hà Tây hiện có hơn 18,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, Dược Hà Tây dự kiến sẽ phát hành thêm 1,88 triệu cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành 18,8 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược Hà Tây sẽ được tăng lên mức 210 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DHT hiện đang giao dịch quanh mức 40.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt hơn 750 tỷ đồng.

THANH HÀ