BizLIVE - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa thông báo về không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai.
Đức Long Gia Lai bỏ ý định “thâu tóm” 98% cổ phần doanh nghiệp khác
Ý định "thâu tóm" 98% cổ phần tại Đầu tư Xây dựng DLGL của DLGL bất thành.

Cụ thể, ngày 18/6 công ty đã công bố thông tin quyết định số 34 ngày 18/6 của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai.

Theo đó, DLG nhận chuyển nhượng 98% cổ phần của Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai. Hoàn tất chuyển nhượng, đơn vị này sẽ trở thành công ty con của DLG.

“Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn không thể thỏa thuận để các cổ đông của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai đồng ý chuyển nhượng”, thông báo của DLG đề cập.

Vì vậy, ngày 10/7, Hội đồng quản trị của Đức Long Gia Lai đã có quyết định số 40 về việc không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai.

Ngoài việc có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, trước đó DLG còn đồng thời công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Theo đó, DLG sẽ nhận chuyển nhượng 97% cổ phần tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất. Đến nay chưa có thông tin về kế hoạch chuyển nhượng này.

HUYỀN TRÂM