Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

Nguyễn Thảo

09:41 13/07/2018

BizLIVE - Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã không trả được nợ từ kỳ đầu tiên và Quỹ tích luỹ trả nợ đã phải ứng cho dự án vay để trả nợ từ năm 2008 đến nay. Đến tháng 3/2017 Quỹ đã ứng cho Vinapaco vay để trả nợ khoản vay nước ngoài có bảo lãnh Chính phủ 75 triệu EUR.

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam

Liên quan đến việc trả nợ khoản vay có bảo lãnh Chính phủ của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương cho biết, dự án bột giấy Phương Nam đã không trả được nợ từ kỳ đầu tiên và Quỹ tích luỹ trả nợ đã phải ứng cho dự án vay để trả nợ từ năm 2008 đến nay.

Đến ngày 31/3/2018 Quỹ đã ứng cho Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) vay để trả nợ khoản vay nước ngoài có bảo lãnh Chính phủ tổng số tiền 75.023.598,58 EUR, trong đó ứng trả gốc là 60.315.256 EUR, ứng trả lãi là 14.704.939 EUR, còn lại là phí chuyển tiền. Các khoản nợ Quỹ tích luỹ trả nợ của dự án hiện đang được khoang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạu công văn số 3657 tháng 5/2015.

Bộ Công Thương cho biết, dư nợ đến 31/3/2018 của 2 khoản vay là 6.701.868 EUR trong đó khoản vay tín dụng là 5.709.916 EUR, khoản vay thương mại là 991.951 EUR.

Đối với kỳ trả nợ ngày 3/4/2018 và kỳ ngày 2/5/2018, Vinapaco đã có công văn kiến nghị Bộ Tài chính ứng cho Vinapaco vay từ Quỹ tích luỹ trả nợ để thanh toán các khoản nợ gốc và lãi đến hạn với số tiền 3.499.945 EUR và ngày 13/4/4018 Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc trả nợ gốc lãi vay cho ngân hàng SG của Vinapaco trong đó nhất trí với ý kiến của Vinapaco về việc đề nghị Bộ Tài chính ứng vốn cho Tổng công ty vay để trả các khoản nợ gốc, tiền lãi vay phải trả cho ngân hàng SG.

“Căn cứ đề xuất của Vinapaco ngày 2/5/2018, Bộ Tài chính đã có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài chính ứng trả tahy các khoản nợ đến hạn này”, văn bản của Bộ Công Thương cho biết.

Cũng theo Bộ Công Thương, khả năng trả nợ và phương án trả nợ của Vinapaco đối với các khoản vay Quỹ tích luỹ trả nợ đã ứng là rất khó khăn và chỉ có thể thực hiện khi việc bán đấu giá toàn bộ dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh chính phủ cho 2 khoản vay của Ngân hàng Societe Generale (SG) của dự án gồm khoản vay tín dụng với giá trị rút vốn là 57.097.608 EUR và khoản vay thương mại với giá trị rút vốn là 9.919.517 EUR.

Liên quan đến dự án này, mới đây Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có báo cáo cho biết hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm đến việc mua dự án, Tổng công ty Giấy Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cho phép Tổng công ty tiếp tục đăng tải thông tin và thực hiện bán đấu giá dự án theo phương án bán đã được phê duyệt với giá khởi điểm là 1.885 tỷ đồng. Dự án này đã đem ra đấu giá 3 lần nhưng cả 3 lần đều thất bại.

Vinapaco đề xuất, nếu không có nhà đầu tư nào quan tâm, xin cơ chế đặc thù cho phép giảm 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành công liền trước đó, thời gian mỗi lần giảm giá theo đúng quy định của pháp luật và không giới hạn số lần giảm giá cho đến khi có khách hàng tham gia đấu giá thành công.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?