BizLIVE - Chi nhánh DPM tại Campuchia đặt tại thủ đô Phnom Penh, được phát triển từ văn phòng đại diện của PVFCCo từ 2011. 
DPM “khai tử” chi nhánh tại Campuchia
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo - mã: DPM) vừa công bố thông tin về việc giải thể chi nhánh. 

Theo đó, kể từ 1/7/2014, DPM giải thể Chi nhánh tại Campuchia. 

Chi nhánh DPM tại Campuchia đặt tại thủ đô Phnom Penh, được phát triển từ văn phòng đại diện của PVFCCo từ 2011. 

Chi nhánh này trực tiếp nhập khẩu và phân phối sản phẩm tại thị trường Campuchia, chủ yếu là sản phẩm Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau.

Sau khi giải thể chi nhánh này, DPM vẫn còn 1 văn phòng đại diện tại Myanmar.

Kế hoạch kinh doanh năm 2014, DPM dự kiến sản xuất và tiêu thụ 800.000 tấn đạm Phú Mỹ, 46 triệu bao bì. Doanh thu kế hoạch là 8.700 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.384 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.219 tỷ. 

NGUYÊN MINH