BizLIVE - Tỷ suất lãi ròng của DPM rơi xuống 13,1%, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 23,5% của 5 năm trước đó.
DPM: Giá khí tăng, tỷ suất lãi ròng thấp kỷ lục
Kết quả kinh doanh 10 năm qua của Đạm Phú Mỹ. ĐVT: Tỷ đồng

Đạm Phú Mỹ (DPM) vừa công bố kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm không gây bất ngờ với 5.133 tỷ đồng doanh thu và 672 tỷ đồng lãi sau thuế.

Sản lượng Ure sản xuất và tiêu thụ của DPM trong 6 tháng lần lượt là 428 nghìn tấn và 461 nghìn tấn. Tất cả đều vượt kế hoạch nửa năm 2014 của DPM nhưng chính con số kế hoạch đặt ra đã giảm so với năm 2012 và năm 2013.

Tháng trước, DPM và PVGAS đã đạt được thỏa thuận về giá khí theo đó giá khí đầu vào của DPM sẽ tăng khoảng 14,4% từ ngày 1/4/2014 so với biểu giá trước đó chỉ tăng khoảng 2%.

Việc tăng giá khí đầu vào đã được dự báo từ trước, phản ánh vào doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2014 của DPM giảm lần lượt 20% và 43% so với năm ngoái.

Triển vọng của DPM càng thiếu khả quan hơn khi nhu cầu tiêu thụ Ure trong nước được cho là đã đạt đỉnh 2,2 triệu tấn/năm và tình trạng thừa cung trong nước vẫn đang diễn ra. Giá bán Ure được dự báo se tiếp tục giảm trong năm nay và 2015.

Sản lượng Ure tiêu thụ và sản xuất của Đạm Phú Mỹ. ĐVT: Nghìn tấn

ANH TUẤN