Tổng công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng trong quý 1/2014.
DPM đạt 400 tỷ đồng lãi trước thuế quý I/2014
Ảnh minh họa.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, ông Cao Hoài Dương – Tổng giám đốc

Tổng công ty Phân bón & hóa chất dầu khí - CTCP (DPM) chia sẻ về kết quả kinh doanh quý 1/2014, sản lượng Đạm Phú Mỹ sản xuất đạt 219 ngàn tấn, vượt 9% kế hoạch quý. Doanh thu 2.506 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng vượt 9% kế hoạch khi đạt 400 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2014, DPM trình cổ đông kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 800.000 tấn đạm Phú Mỹ, 46 triệu bao bì. Doanh thu kế hoạch là 8.700 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.384 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.219 tỷ. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014 cũng là 25%.

Theo Công lý