BizLIVE -

Nguyên nhân đến từ việc kê khai chưa hợp lý phần lợi nhuận liên quan đến hệ thống thu hồi CO2 của nhà máy đạm Phú Mỹ.

DPM bị phạt và truy thu thuế 21,9 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo - mã DPM) vừa công bố thông tin về kết luận của thanh tra thuế.

Theo đó, từ kết quả thanh tra thuế DPM thời kỳ năm 2013, DPM bị yêu cầu truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 với số tiền 16,5 tỷ đồng. Ngoài ra DPM còn bị phạt 5,4 tỷ đồng do kê khai sai và chậm nộp thuế. 

Theo giải trình của DPM, nguyên nhân dẫn tới việc truy thu này là do DPM đã kê khai thuế chưa chính khác đối với kinh doanh đạm được sản xuất từ cụm thu hồi CO2. Ngoài ra DPM phân bổ chưa đúng một số khoản mục chi phí giá vốn vào kỳ kế toán 2013.

Công trình hệ thống thu hồi khí CO2 được DPM đầu tư và đưa vào khai thác từ tháng 9/2010 nhằm thu hồi khí CO2 từ khói thải nhà máy đạm Phú Mỹ để nâng công suất nhà máy lên thêm khoảng 60.000 tấn/năm. 

Tuy nhiên DPM đã phân bổ chưa chính xác phần lợi nhuận từ kinh doanh sản lượng phân đạm tăng thêm do khai thác dự án đầu tư hệ thống CO2 (hưởng thuế suất 25%) và phần lợi nhuận từ kinh doanh sản lượng phân đạm của nhà máy đạm Phú Mỹ (hưởng thuế suất ưu đãi 7,5%). 

NGUYÊN MINH