BizLIVE -

Riêng quý IV, PVtrans ghi nhận 1.923 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ qua đó báo lãi sau thuế tăng 19%lên mức 267 tỷ đồng.

Đơn hàng dồi dào, PVTrans báo lãi tăng 44% trong năm 2018
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans - mã PVT) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV và cả năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý IV, doanh thu thuần của PVtrans tăng 13% so với cùng kỳ lên mức 1.923 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng tương ứng khiến biên lãi gộp duy trì ở mức hơn 20%, lợi nhuận gộp tăng 9% đạt mức 386 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính hiệu quả hơn khi doanh thu tăng thêm 30 tỷ trong khi chi phí biến động không lớn. Chi phí bán hàng giảm nhẹ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 88,5 tỷ đồng. Kết quả, PVTrans báo lãi sau thuế 267 tỷ đồng, tăng 19% so với quý IV/2017.

Theo thuyết minh tại BCTC, doanh thu quý IV/2018 tăng mạnh từ hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải do công ty triển khai dự án đầu tư mua tàu Hera vào tháng 6/2018 và tàu Sapphire vào tháng 11/2018, đưa vào khai thác với hiệu quả khá tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên cũng đầu tư hiệu quả các tàu vận tải LPG (Thăng Long Gas) vào cuối quý III/2018 và 2 tàu vận chuyển LPG với tổng mức đầu tư 340 tỷ, hoàn thành bàn giao trong quý IV/2018.

Với nguồn hàng ổn định từ NMLD Dung Quất và nguồn hàng bổ sung từ NMLD Nghi Sơn từ tháng 5/2018, công ty thành viên Phương Nam với vai trò là đầu mối đã triển khai vận chuyển sản phẩm dầu cho PVOil và các đầu mối xăng dầu khác, góp phần tăng doanh thu.

Tính chung năm 2018, PVTrans ghi nhận 7.534 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với năm trước. Lãi ròng sau thuế thu về 771 tỷ, tăng tới 44% so với năm 2017 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 644 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt mức 2.288 đồng.

Trong năm 2018, PVTrans đặt mục tiêu doanh thu 5.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 357 tỷ đồng. Như vây với kết quả đạt được, PVTrans đã vượt xa cả hai chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của PVTrans đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 10.234 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ tài sản cố định do mua thêm tàu và các khoản phải thu ngắn hạn. Tiền, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn vẫn duy trì ở mức 2.850 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm gần 50% tổng tài sản trong đó nợ vay tài chính của công ty ở mức 2.985 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Bên cạnh đó, PVTrans cũng tích lũy được 841 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 315 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ