BizLIVE - Hội đồng quản trị DMC bổ nhiệm bà Lương Thị Hương Giang lên chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Domesco. 
Domesco bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
Ảnh minh họa
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC) vừa công bố việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty. 

Theo đó, Hội đồng quản trị DMC bổ nhiệm bà Lương Thị Hương Giang lên chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Domesco. 

Bà Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 20/5/2017. 

Cùng với đó, Hội đồng quản trị phân công ông Huỳnh Trung Chánh là cố vấn cao cấp phụ trách chuyên môn cho công ty, bắt đầu từ 20/5/2014. 

Ông Huỳnh Trung Chánh nguyên là Tổng giám đốc công ty Domesco được bổ nhiệm từ 1/2014. 

Sau khi thay đổi nhân sự, DMC có tổng giám đốc là bà Lương Thị Hương Giang và 1 Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Văn Hóa. 

NGUYÊN MINH