“Đói” vốn từ công ty mẹ thuộc PVN, một dự án đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

Nguyễn Thảo

08:00 07/05/2019

BizLIVE - Đến thời điểm hiện nay đã quá 24 tháng nhưng CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch vẫn “đắp chiếu” dự án, nguyên nhân chủ yếu do chưa được cấp vốn từ công ty mẹ DQS thuộc PVN.

“Đói” vốn từ công ty mẹ thuộc PVN, một dự án đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

UBND tỉnh Đồng Nai mới có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến xử lý thu hồi đất dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi P.T.S.C, nay là CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch tại Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

Theo văn bản, CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê đất ngày 29/12/2011 với diện tích 192.946m2 đất, ký hợp đồng thuê đất vào 1 năm sau đó với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thời hạn sử dụng đến ngày 4/3/2053, nguồn gốc đất do nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch được gia hạn sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ký ban hành. Trường hợp sau 24 tháng kể từ ngày được gia hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án để đưa vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi khu đất giao cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Đến thời điểm hiện nay đã quá 24 tháng nhưng CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch vẫn chưa lập đầy đủ các thủ tục pháp lý của dự án theo quy định, chưa triển khai xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi.

Nguyên nhân theo UBND tỉnh Đồng Nai dẫn tại văn bản là do CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch chưa được cấp vốn từ công ty mẹ là Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN); do tuyến đường lưu thông chính vào khu công nghiệp Ông Kèo rất xấu, đi lại rất khó khăn nhất mùa mưa nên công ty không thể vận chuyển vật liệu để triển khai xây dựng.

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu được nêu ra là do dự án chưa được cấp vốn từ công ty mẹ thuộc PVN.

Theo đó, UBND Đồng Nai dẫn quy định tại Luật Đất đai năm 2013 quy định hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Đồng Nai dẫn báo cáo của CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch cho biết, công ty thẩm định giá của Bộ Tài chính đã tiến hành thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất và CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và công ty mẹ DQS sẽ khẩn trương cấp vốn xây dựng nhà máy trong năm 2019, vì vậy CTCP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch đề nghị được gia hạn thêm thời gian sử dụng đất đối với dự án.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?