BizLIVE - Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post - mã VTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu tăng 63,4%, lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với quý II/2018.
Doanh thu Viettel Post tăng 63%, lợi nhuận tăng 40% trong quý II/2019
Ảnh minh họa.
Theo đó, doanh thu thuần của Viettel Post đạt 1.677 tỷ đồng tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 169,7 tỷ đồng tăng 41,4% so với mức 120 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.
Tổng lợi nhuận trước thuế của Viettel Post đạt 109,8 tỷ đồng tăng 38,9% so với mức 79 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh. Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận sau thuế của Viettel Post đạt 87 tỷ đồng tăng 40% so với quý II/2018.
Theo giải trình của doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế quý II/2019 tăng là do đẩy mạnh hoạt động đầu tư đúng hướng, xúc tiến bán hàng hiệu quả.
Luỹ kế từ đầu năm đến hết quý II/2019, doanh thu của Viettel Post đạt 3.017 tỷ đồng tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 206 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,9 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo báo cáo tài chính từ Viettel Post, công ty này đang có 86 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố và các công ty trực thuộc bao gồm: Công ty Thương mại điện tử Bưu chính Viettel, công ty Công nghệ Bưu chính Viettel, công ty Logistics Viettel, công ty Bưu chính Viettel Cambodia và công ty TNHH VTP LOG Myanmar.
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019, tổng tài sản Viettel Post đạt 3.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 748 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,2% và 1,1% so với cuối năm 2018.

Mới đây, VTP đã công bố bước chân vào 2 lĩnh vực đang phát triển nóng ở Việt Nam bao gồm thương mại điện tử và gọi xe công nghệ với 2 ứng dụng là Mygo và Vỏ Sò (voso.vn).

Trong báo cáo mới đây của VNDIRECT, nhóm chuyên gia của công ty chứng khoán này đánh giá tham gia vào hai lĩnh vực mới là ứng dụng gọi xe và thương mại điện tử chắc chắn sẽ đòi hỏi lượng đầu tư ban đầu rất lớn, qua đó ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh của VTP.

"Hai mảng kinh doanh mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của VTP trong tương lai gần nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận được dự báo sẽ sẽ chậm hơn do hệ quả của việc đầu tư lớn để giành thị phần", VNDIRECT cho biết.

HẠ AN