Doanh thu mỗi ngày của Petrolimex gần 526 tỷ đồng

Nguyễn Thảo

15:34 01/02/2019

BizLIVE - Lũy kế cả năm 2018, Petrolimex đạt doanh thu 191.977 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 

Doanh thu mỗi ngày của Petrolimex gần 526 tỷ đồng
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 và cả năm 2018. 
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Petrolimex đạt được trong quý IV/2018 là hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. 
Giá vốn bán hàng trong kỳ lên đến 45.790 tỷ đồng, chiếm đến hơn 93% do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 3.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. 
Sau khi trừ đi các khoản chi phí như chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay gần 226 tỷ đồng, chi phí bán hàng 2.295 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt được là 1.125 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 926 tỷ đồng, giảm 8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 827 tỷ đồng, giảm 10%. 
Lý giải về việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn không biến động so với cùng kỳ, riêng lợi nhuận của công ty mẹ quý IV/2018 giảm 25% so với cùng kỳ xuống còn 1.3565 tỷ đồng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) có xu hướng giảm liên tục từ 75,3 USD/thùng tại thời điểm đầu quý xuống còn 45,4 USD/thùng vào thời điểm cuối quý (giảm khoảng 40%, trong khi đó cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 15%) đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn trong kỳ của công ty mẹ do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết về cơ bản ổn định và tăng so với cùng kỳ nên không ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất quý IV/2018 của Tập đoàn.
Lũy kế cả năm 2018, Petrolimex đạt doanh thu 191.977 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 
Tổng tài sản của Petrolimex giảm 9% so với đầu năm, còn 56.376 tỷ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 61%, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 10.000 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. 
Nợ phải trả của Petrolimex cũng giảm 14% so với đầu năm, xuống còn hơn 33.189 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 30.799 tỷ đồng, chiếm tới 92%. Đến cuối năm 2018, Petrolimex có khoản nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 14.694 tỷ đồng. 

NGUYỄN THẢO

Giá trong ngày

58.4

-1.3 (-2.18%)
Giá tham chiếu59.7
Giá mở cửa59.5
Giá cao nhất59.7
Giá thấp nhất58.2
Giá đóng cửa58.4
Khối lượng321,550
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,158,813,235
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)67,674.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,203.2
P/E18.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,496.3
P/B3.3
Lợi tức cổ phiếu (%)32.24
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/11

58.40

1.30 (2.17%)

321,5500
21/11

59.70

0.00 (0.00%)

130,7707,789,330
20/11

59.70

0.30 (0.50%)

306,30018,293,610
19/11

60.00

0.80 (1.35%)

219,05013,063,820
18/11

59.20

0.70 (1.16%)

205,63012,292,800
18/11

59.20

0.70 (1.16%)

205,63012,292,800
18/11

59.20

0.70 (1.16%)

205,63012,292,800
18/11

59.20

0.70 (1.16%)

205,63012,292,800
15/11

59.90

0.20 (0.33%)

253,57015,222,440
14/11

60.10

0.50 (0.83%)

467,57028,098,650
13/11

59.60

0.00 (0.00%)

470,78028,153,880
12/11

59.60

0.50 (0.84%)

695,52041,565,440
11/11

59.10

0.10 (0.16%)

152,13052,739,810

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng chức vụ TGĐ từ ngày 01...

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố miễn nhiệm ông Trần Văn Thịnh chức vụ TGĐ từ ngày 01...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố bổ nhiệm Đào Nam Hải chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/10...

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tổng công ty Dịch vụ...

24/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 21...

10/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc dự kiến thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016...

23/05/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố bán thành công 20.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 04/05...

03/05/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố đăng ký bán 20.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 03/05...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2017Thời gian...

21/04/2017

Niêm yết mới

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 1.293.878.081 cổ phiếu Ngày niêm yết có hiệu lực ...

18/04/2017

Sự kiện khác

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20%.

27/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trả cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại từ lợi nhuận sau thuế năm 2015:Ngày giao dịch không...

23/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 06...

23/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 06...

15/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

15/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố ông Phạm Ngọc Thăng, thành viên BKS, nghỉ hưu từ ngày 1/9...

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 (Công ty mẹ).

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 (Hợp nhất).

26/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

26/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

15/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015 (Công ty mẹ).

15/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015 (Hợp nhất).

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Công ty mẹ).

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Hợp nhất).

14/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ).

14/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 (Hợp nhất).

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ).

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014 (Hợp nhất).

08/07/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đinh Việt Tiến, Thành viên BKS, chức vụ Trưởng BKS...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố ông Trần Long An, Trưởng BKS, nghỉ hưu từ ngày 01/07/2014...

01/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trả cổ tức năm 2012 và 2013 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014Thời gian thực hiện: 01/07/2014Tỷ lệ thực hiện:...

24/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014 (Công ty mẹ).

15/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014 (Hợp nhất).

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 (Công ty mẹ).

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 (Hợp nhất).

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013 (Công ty mẹ).

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013 (Hợp nhất).

30/08/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2013 (Hợp nhất).

29/08/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2013 (Công ty mẹ).

25/05/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

25/05/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

17/05/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2013 (Hợp nhất).

16/05/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2013 (Công ty mẹ).

01/04/2013

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (Công ty mẹ).

01/04/2013

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (Hợp nhất).

20/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải thủy...

14/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2012 (Công ty mẹ).

14/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2012 (Hợp nhất).

01/11/2012

Thay đổi BLĐ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố bà Đàm Thị Huyền, Phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày ngày 01/11...

20/11/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam